Forskningsprosjekt viser, at hælsmerter hos barn og ungdom er utbredt - Solemaids.no
×
Hælsmerter hos barn

Forskningsprosjekt viser, at hælsmerter hos barn og ungdom er utbredt

Forskningsprosjekt viser, at hælsmerter hos barn og ungdom er utbredt

Siden 2008 har forskere fra Syddansk Universitet i Danmark innsamlet viten om skolebarn og barnehagebarn i Svendborg kommune (1). Formålet har bl.a. vært å undersøke om ekstra timer i kroppsøving er til gavn for barns generelle helse og om barna opplever smerter i muskler og ledd. Av Signe Fuglkjær, kiropraktor, ph.d.

Severs syndrom er den diagnosen, som oftest ble stilt Studiet (…)

Severs syndrom er den diagnosen som ble stilt oftest

Studiet viser, at barn oftest har smerter i beina og at cirka halvparten av skolebarna opplever smerter i beina i løpet av et skoleår (2). Hos barn på 6-12 år viser studiet, at det er Severs syndrom, som er den diagnosen som oftest blir stilt (3). Videre ser det ut til, at ankel- og hælsmerter topper omkring 11-års alderen (2).

Studiet viser også, at smerter i beina kan komme tilbake, da barna typisk beskriver at smertene kommer og går – uten man kan finne en særlig grunn til smertene (2). (ref Fuglkær)

SMS-svar og intervju med foreldrene

Viten om smerter i musklene og leddene i ryggen, nakken, armene og beina til barna ble samlet ved hjelp av ukentlige SMS-spørsmål til foreldrene.  Og hvis foreldrene beskrev, at barnet hadde vondt, ble foreldrene intervjuet etterpå av en kiropraktor eller fysioterapeut. Deretter ble barna som hadde vedvarende smerter undersøkt og det ble stilt en diagnose.

Data er innsamlet fra mer enn 1000 skolebarn i Svendborg kommune i Danmark, og gruppen/kohorten blir vurdert til å være representativ for den generelle befolkningen i Danmark.

Är du osäker på om ditt barns hälsmärta beror på Severs skada? Gör testet här

Cookies