×
Sever's heel syndrom i sport og friidrett

Severs syndrom og Solemaids sålerne

Severs syndrom kan behandles

Severs  syndrom er en smertefull plage som merkes på den bakerste delen av hælbenet. Smerten oppstår når gjentatte belastninger forstyrrer hælbenets vekstsone når benet er under hormonell forandring og ennå er bløtt.

Severs hælsyndrom
Røntgenbilde av hælens vekstsone i et 10 år gammelt barn

Tilstanden er normal hos barn i alderen 9-14 år, men kan starte allerede når barnet er 7 år. Og hos barn, som vokser sent, kan enkelte barn ha Severs syndrom når de er 16 år. Når vekstsonen i hælen lukker seg, forkalker hælbenet og tilstanden forsvinner.

Hvem får Severs syndrom?

Barn med høyt fysisk aktivitetsnivå har større risiko for å utvikle Severs syndrom, enn barn, som ikke er mye fysisk aktive. Idrettsaktive barn, som driver med sport mange ganger om uken, er særlig utsatte. Severs syndrom ses hos barn som driver med fotball, håndball, turn og annen idrett hvor løping og hopping inngår.

Hvordan utvikler hælsmerterne seg?

Severs syndrom begynner typisk med ømhet i hælene i timene etter, at barnet har løpt og vært aktivt. Etter en stund begynner barnet å få vondt også mens barnet er aktivt. Den vedvarende belastningen som hælene blir utsatt for, kan forverre tilstanden og barnet får vanskeligheter med å gjennomføre aktiviteter og må ofte avbryte trening eller kamp.

Hvordan virker Solemaids?

Når Solemaids brukes i fottøyet til barnet, kan barnet gå og løpe uten å belaste hælene. Solemaids fjerner nemlig trykket fra den bakerste delen av hælene ved hjelp av kiler, som sitter rett foran hælputene.  Kilene løfter hælbenet opp, så hælene svever. Dermed flyttes trykket lengere fram på føttene og vekk fra de irriterte hælene.

Cookies